L’Agrupació Sardanista de Mollerussa s’adhereix al protocol d’assetjament presentat per la Confederació Sardanista de Catalunya.

L’Agrupació de Mollerussa va decidir adherir-se al Protocol de prevenció i l’abordatge d’assetjament sexual per raó de sexe i de qualsevol tipus promogut per la Confederació Sardanista de Catalunya.

Els objectius del protocol són; Informar, formar i sensibilitzar en matèria d’assetjament tot el personal relacionat amb el món sardanista com són càrrecs, personal voluntari, treballador i altres membres, fent especial menció als menors d‘edat de tots els grups relacionats, incloses les entitats encarregades de l’organització, seguiment i control de qualsevol acte sardanista. Disposar del procediment d’intervenció i acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquestes situacions amb la màxima celeritat i en els terminis que estableix el Protocol. Vetllar per un entorn de lleure i laboral on les persones respectin la integritat, dignitat, característiques i particularitats de qualsevol altra, tot tenint les mateixes oportunitats. Establir les mesures preventives necessàries per evitar que es produeixin situacions d’assetjament i garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.

Segons consta en el redactat del protocol: Els signants manifesten el seu compromís a assolir espais i relacions de lleure i de treball segurs, lliures de situacions d’assetjament i abús de qualsevol tipus (sexe, edat, característiques físiques i/o psíquiques i qualsevol altre que pugui constituir motiu d’assetjament) basades en la llibertat i el respecte entre les persones. Així mateix, manifesten el compromís de tolerància zero davant l’assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives amb especial èmfasi si aquest assetjament es produeix cap a menors d’edat.

La Confederació Sardanista de Catalunya aglutina totes les federacions de Catalunya i totes les organitzacions del sector sardanista.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *